Струшують перед укладанням на землю.

4. Похибка за провисання або прогинання стрічки (рис. 1.3.13). Стрічка

провисає під час вимірювань через яри, ями, понижені місця рельєфу місцевості

і прогинається - якщо вимірюють через горби. І в першому, і в другому

випадках похибка має односторонній характер - збільшує результат

вимірювань. В обох випадках зменшить похибку сильніше натягування стрічки.

Взагалі похибка від нерівностей поверхні дуже значна, особливо на хвилястих і

дрібно горбистих поверхнях.

Рис. 1.3.12. Подовження лінії АВ взв'язку з неточним укладанням стрічки в створі

прогинання стрічки

Рис. 1.3.13. Провисання та прогинання стрічки на нерівній поверхні

5. Похибка за натяг стрічки. Стрічка еластична і тому за різної сили

натягу змінює свою довжину. Важливо навчитися натягувати стрічку з

однаковою силою, бажано з такою, як і під час компарування. Зміна сили натягу

в 1,5 кг не впливає на довжину стрічки. Для досягнення постійного натягу і,

відповідно, підвищення точності вимірювань варто застосовувати пружинний

Динамометр.

6. Похибка за вплив температури. Коефіцієнт розширення сталевих

стрічок a = 0,0000125. Тому зміна температури на ГС змінить довжину

20-мстрової стрічки на 0.25 мм. Якщо температура стрічки під час вимірювання

відрізняється від її температури під час компарування на І0"С, то довжина

сі річки зміниться па 2,5 мм.

Розділ I

Вимірюючи температуру стрічки, потрібно підкладати термометр під

іічку. Поправку за температуру обчислюють за формулою

^ = La{tmM-tKBJ, (1.3.7)

L - довжина вимірюваної лінії; а - коефіцієнт розширення сталі; tK0Mn -

іпература стрічки під час компарування; teuM - температура стрічки під час

лірювання.

Якщо teuM> tK0Mnм, то поправка ДL буде зі знаком "+", якщоґв1ІД(< tK0Mn -

наком "-".

7. Похибка, що залежить від характеру ґрунту. Під час натягування

>ічки, укладеної на поверхню землі, виникає тертя стрічки з ґрунтом. Сила

тя для різних ґрунтів різна. В результаті сила натягу стрічки буде різна на

них ґрунтах, що і викликає похибки вимірювань. Залежно від характеру

нту змінюється також стійкість шпильки, закріпленої в ґрунті, що веде до

них похибок фіксації кінців стрічки. Так, на ґрунті, покритому травою,

илька (під час натягу стрічки) менше змінює своє положення. Особливо

:икі зміщення шпильок на пісках.

8. Похибки за нахил лінії. Якщо кути нахилу v малі, можна прийняти, що

v =v і тому формулі (1.3.6) можна надати вигляду

V2 1 ,

AL = 2L- = -Lv2. (1.3.8)

4 2

Виразимо кут v в радіанах v = — (р ° - кількість градусів у одному



Р°

ііані, яка дорівнює 57,3°). Тому

1 v°2

A L = - L — . (1.3.9)

Р

Звідси

V - P - J ^ . (1.3.10)

Якщо прийняти, що відносна похибка дорівнює = 20000' Т0

<-£1*0,6°

Під час вимірювань стрічкою не враховують кутів нахилу до Г

Ючно.

Загальні відомості з топографії'

1.3.8. Точність вимірювання ліній стрічкою

Отже, точність вимірювання ліній стрічкою залежить від вищеперелічених

факторів, а також від досвіду та старання виконавців робіт. Оскільки більшість

похибок мають односторонній характер, тобто є систематичними, то сумарна

похибка буде пропорційною до довжини лінії.

З досвіду вимірювання ліній стрічкою відомо, що під час польових

AL 1

вимірювань відносна похибка не перевищує - j - = за несприятливих умов;

—AL = 1 - за середніх умов; та —AL = 1 - за сприятливих умов. Якщо

L 2000 L 3000

місцевість рівнинна, з твердим ґрунтом, погода сприятлива, вимірювання

виконуються старанно і вводяться поправки за температуру стрічки, то точність

може зростати до —AL = 1 . L 5000

1.3.9. Загальні відомості про лазерні рулетки

Сьогодні лазерні (електронні) рулетки (віддалеміри) є передовою

технологією безконтактного вимірювання відстаней до будь-яких об'єктів із

будь-яким нахилом до відбивної поверхні. Лазерні рулетки - це малогабаритний

технічний пристрій, оснащений LCD дисплеєм, клавіатурою, обчислювальним

пристроєм і лазером. Вузьконапрямлений промінь лазера дає змогу вимірювати

відстані до невеликих об'єктів (0,6 см - 6 см) в межах від 0,05 до 200 м з

точністю від +1 мм до ±2 мм. Завдяки вбудованій технології Power Range™

можна виконувати вимірювання на відстані до 100 м без візирних пластин.

Сучасне покоління лазерних рулеток має вбудований оптичний візир з

двократним збільшенням або цифровий з потрійним збільшенням, що покращує

візування на віддалені об'єкти.

Вночі у сутінках або коли об'єкт в тіні дальність вимірювання беч

використання візирної пластини може збільшуватись. Щоб збільшити дальніст ь

вимірювання протягом світлового дня або коли об'єкт, до якого виконується



вимірювання, має погану відбивну поверхню, рекомендується використовувані

візирну пластину. Вимірювання можуть бути помилковими, якщо вимірювання


6098255618743110.html
6098344388863779.html
    PR.RU™